Logo
CA | ES
CA ES

Logo

Guia d’emmagatzement segur.

30 de Novembre de 2016

Amb aquesta guia la teva empresa podrà emmagatzemar les seves dades de forma segura.

Guia d’emmagatzement segur.

La informació és un actiu per a les empreses. Dades de clients, de facturació, de recursos humans,… és essencial protegir aquesta informació durant tot el seu cicle de vida i destruir-la de forma segura quan deixa de ser útil.

Aquesta guia tracta d'acostar els aspectes essencials de la gestió de la seguretat de la informació: l'emmagatzematge.

Confidencialitat, disponibilitat i integritat de la informació són algunes de les propietats bàsiques de la seva seguretat. Aquests seran també els paràmetres que ens permetran classificar-la per seleccionar les mesures de protecció que hem d'aplicar a cada tipus. Com a punt de partida, és fonamental identificar la informació crítica, aquella que si s'altera, destrueix, divulga o resulta inaccessible pot causar greus pèrdues a l'empresa.

Es repassen des de la perspectiva de la seguretat les diferents formes d'emmagatzematge i recuperació disponibles. També s’esmenten les diferents polítiques que l'empresa ha d'implantar per protegir la informació contra pèrdua, destrucció o deterioració de dispositius d'emmagatzematge, accessos no autoritzats, fugida d'informació, enginyeria social, etc.

Documents associats: 

Emmagatzematge segur de la informació. Una guia d'aproximació per a l'empresari

CONTACTA

SUBSCRIPCIÓ NEWSLETTER

RSS

© 2019 Mallafrè Consultors

Nuwa