Logo
CA | ES
CA ES

Logo

BLOG

01

Setembre

2019

Càpsula DPD 01. El tractament de les imatges en el centre educatiu

El dret a la pròpia imatge està reconegut per la Constitució i regulat per la llei orgànica 1/1982 sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i és per això, que es necessari haver obtingut el consentiment pertinent abans de publicar imatges d’alumnes, on aquests siguin clarament identificables.

Càpsula DPD 01. El tractament de les imatges en el centre educatiu

CONTACTA

SUBSCRIPCIÓ NEWSLETTER

RSS

© 2022 Mallafrè Consultors

Protecció de dades RSC ODS Canal ètic

Nuwa