Logo
CA | ES
CA ES

Logo

AEPD Memòria 2013

25 d' Octubre de 2014

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades recapta més de 22 milions d'euros en sancions a l’any 2013

AEPD Memòria 2013

l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha publicat la seva memòria relativa a la seva activitat del passat any.

En la seva anàlisi es posa de manifest que cada vegada els ciutadans i organitzacions són més conscients de les garanties que poden exigir o han de complir. D'aquesta forma, el nombre de denúncies i reclamacions presentades davant l'AEPD s'ha mantingut pràcticament en relació a dades de l'exercici anterior (10.064).

L'Agència va dictar 10.741 resolucions les quals ja havien augmentat l'any passat gairebé en un 40%.

Els àmbits amb major nombre d'actuacions de recerca són :

1.    El sector de les telecomunicacions (2.256 resolucions).

2.    Les entitats financeres (1.566 resolucions).

3.    La vídeo vigilància (418 resolucions).

Pel que fa referència al volum total de les sancions econòmiques imposades per l'Agència al llarg del 2013 podem dir que la factura cada vegada és més onerosa registrant-se un augment del 6,10% en comparació al 2012, registrant d'aquesta forma 22.339.440 euros en sancions.

Els sectors en els quals va recaure un major nombre de sancions són :

1.    Les empreses de telecomunicacions (67 % del volum total).

2.    Sector del subministrament i comercialització d’aigua i energia.

3.    Les entitats financeres.


Es van atendre més de 100.000 consultes de la ciutadania, les més freqüents van ser les relatives a la inscripció de fitxers i els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. També es va notar un augment de les mateixes en relació al dret de cancel·lació.

L'any 2013 va augmentar un 12,4% el nombre de fitxers inscrits en el Registre General de Protecció de Dades, superant així els 3,3 milions. L'àrea jurídica va emetre un total de 489 informes donant resposta a consultes realitzades per organismes públics i privats.

Segons dades de l'Agència, el 2013 ha estat un any revelador quant a riscos i amenaces es refereix relacionats amb la vida privada de les persones en la societat actual on es fa un ús intens de la informació personal augmentant a més les possibilitats per a la seva explotació comercial.

Aquí teniu l'informe 

Joan M. Mallafrè Mestre

[Especialista universitari en Protecció de Dades i Privacitat
per la Universitat de Múrcia]
​[ACP-023  (APEP Certification on Privacy Legal Profile)]

CONTACTA

SUBSCRIPCIÓ NEWSLETTER

RSS

© 2019 Mallafrè Consultors

Nuwa