Logo
CA | ES
CA ES

Logo

Clips
Boli

IDENTITAT

Mallafrè Consultors és una consultoria especialitzada en la Protecció de Dades i Privacitat, amb una llarga experiència elaborant projectes d’adequació a la LOPD-GDD / RGPDUE per organitzacions tant del sector públic com del privat.

L’any 2010, Joan M. Mallafrè va impulsar la consultoria, i al cap d’uns mesos s’hi va unir Carme Laplana. Tant la Carme com en Joan M. amb certificació jurídica de la consultoria i auditoria amb l'especialitat universitària en protecció de dades per la Universitat de Múrcia. Posteriorment, s’han anat incorporant professionals que han permès donar un millor servei i l’expansió de la consultoria. Professionalitat, experiència i constant actualització són les principals característiques de l’equip de Mallafrè Consultors.

L’anàlisi de les necessitats dels clients i clientes és el punt de partida per crear una proposta única i totalment adaptada. A partir d’aquí, s’aplica la metodologia PDCA (Plan, Do, Act, Check)  d’Edward Deming, en català (Planificar – Fer – Verificar – Millorar). És a dir, els projectes s’enfoquen pensant en un procés circular que es retroalimenta i millora contínuament. 

 

SERVEIS

El món de la protecció de dades i la privacitat és un sector en constant evolució, per aquesta raó Mallafrè Consultors ofereix diferents serveis que s’adapten a les necessitats del client i de la clienta.

CLIENTELA

Des de l’any 2010, treballem amb empreses, institucions i entitats tant de l’àmbit públic com privat.

Circle

CORPORACIONS DE DRET PÚBLIC
Col·legis professionals, Cambres de comerç

Circle

EMPRESES I AUTÒNOMS

Circle

ASSOCIACIONS

Circle

COL·LEGIS D’ENSENYAMENT
Privats i concertats

Circle

FEDERACIONS ESPORTIVES

Circle

AJUNTAMENTS I ADMINISTRACIONS

LEGISLACIÓ

A Mallafrè Consultors estem sempre pendents de les últimes novetats legislatives en matèria de Protecció de dades i Privacitat. Us en oferim un recull de les més importants.

ÚLTIMES ENTRADES (BLOG)

23

Octubre

2020

La bretxa salarial entre homes i dones

L'obligació de garantir l'efectivitat del principi d'igual retribució per treballs d'igual valor no és una cosa nova. Pel que fa al nostre marc normatiu intern, el nostre text constitucional i el propi Estatut dels Treballadors recolza i promou la igualtat en tota la seva dimensió.

La bretxa salarial entre homes i dones

24

Febrer

2019

Evidències electròniques: la importància del segellat de temps en les comunicacions

Tècnicament podem dir que “evidència electrònica és qualsevol informació emmagatzemada o transmesa en forma digital que, qualsevol part en un procés judicial, pot utilitzar com a prova”

Evidències electròniques: la importància del segellat de temps en les comunicacions